หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ ๒ ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. และการเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ ๒ ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. และการเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙