หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เปิดงานโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ "คนสูงวัยในพหุสังคม จับมือ จับใจ" ที่จังหวัดยะลา

ปลัด พม. เปิดงานโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ "คนสูงวัยในพหุสังคม จับมือ จับใจ" ที่จังหวัดยะลา