หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ เร่งขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง

พม. จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ เร่งขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง