หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เปิดงานโครงการรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกประจำปี ๒๕๕๙ "World Autism Awareness Day 2016" และสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำปี ๒๕๕๙

ปลัด พม. เปิดงานโครงการรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกประจำปี ๒๕๕๙ "World Autism Awareness Day 2016" และสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำปี ๒๕๕๙