หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผ่านการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้แก่ผู้รับรางวัล "ประชาบดี"

รมว.พม. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผ่านการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้แก่ผู้รับรางวัล "ประชาบดี"