หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" เพื่อชี้แจงความคืบหน้างานตามภารกิจของกระทรวงฯ พร้อมขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และโครงการบ้านเคหะประชารัฐ

พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" เพื่อชี้แจงความคืบหน้างานตามภารกิจของกระทรวงฯ พร้อมขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และโครงการบ้านเคหะประชารัฐ