หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานการถ่ายทอดบทเรียนและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2016)

พม. จัดงานการถ่ายทอดบทเรียนและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2016)