หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาด้านมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

รมว.พม. เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาด้านมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘