หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > โฆษก พม. เผยคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศ ภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทย ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

โฆษก พม. เผยคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศ ภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทย ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส