หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. สร้าง SMART อพม. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านสังคม

พม. สร้าง SMART อพม. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านสังคม