หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ย้ำนโยบายปฏิรูปและพัฒนาบุคลากร มุ่งสร้างบทบาทภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Smart Organization

รมว.พม. ย้ำนโยบายปฏิรูปและพัฒนาบุคลากร มุ่งสร้างบทบาทภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Smart Organization