หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลองให้ดีขึ้น

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลองให้ดีขึ้น