หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เผย ครม. เห็นชอบให้เพิ่มเงินเด็กแรกเกิดเป็นรายละ ๖๐๐ บาท ต่อเดือน พร้อมขยายอายุเด็กถึงอายุ ๓ ขวบ เน้นลงทุนในการพัฒนาเด็กที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

รมว.พม. เผย ครม. เห็นชอบให้เพิ่มเงินเด็กแรกเกิดเป็นรายละ ๖๐๐ บาท ต่อเดือน พร้อมขยายอายุเด็กถึงอายุ ๓ ขวบ เน้นลงทุนในการพัฒนาเด็กที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน