หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....

พม. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....