หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ ๗ พบส่วนใหญ่เป็นคนพิการ พร้อมทำวิจัยเชิงปฏิบัติการละสร้างความเข้าใจ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....

พม. เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ ๗ พบส่วนใหญ่เป็นคนพิการ พร้อมทำวิจัยเชิงปฏิบัติการละสร้างความเข้าใจ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....