หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขอทานตามหลัก ๓P เน้นคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน แบบยั่งยืน

พม. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขอทานตามหลัก ๓P เน้นคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน แบบยั่งยืน