หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง - แม่โขง (Lanchang - Mekong Youth Friendship Program) ประจำปี ๒๕๕๙ ในโอกาสเยือนประเทศไทย

ปลัด พม. ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง - แม่โขง (Lanchang - Mekong Youth Friendship Program) ประจำปี ๒๕๕๙ ในโอกาสเยือนประเทศไทย