หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ชื่นชมและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หญิงพลเมืองดี ผู้กระทำความดีที่ช่วยเหลือและปกป้องสิทธิสตรีในสภาพเปลือยกายจากการถูกถ่ายภาพและคลิปวีดิโอที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นตัวอย่างปลุกจิตสำนึกในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

พม. ชื่นชมและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หญิงพลเมืองดี ผู้กระทำความดีที่ช่วยเหลือและปกป้องสิทธิสตรีในสภาพเปลือยกายจากการถูกถ่ายภาพและคลิปวีดิโอที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นตัวอย่างปลุกจิตสำนึกในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม