หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือดูแลชายชราพิการ ที่เคยขอทานในวัดไร่ขิง อย่างต่อเนื่อง และเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.สุราษฎร์ฯ และปราจีนฯ พร้อมห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

ปลัด พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือดูแลชายชราพิการ ที่เคยขอทานในวัดไร่ขิง อย่างต่อเนื่อง และเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.สุราษฎร์ฯ และปราจีนฯ พร้อมห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง