หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน ๑๔ คน ๕ หลังคาเรือน อาศัยบนพื้นที่ป่าช้าเก่า ทุกหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา และห้องน้ำใช้ ที่ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ชลบุรี

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน ๑๔ คน ๕ หลังคาเรือน อาศัยบนพื้นที่ป่าช้าเก่า ทุกหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา และห้องน้ำใช้ ที่ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ชลบุรี