หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. นำชมห้องตัวอย่างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง พร้อมให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวชาวชุมชนแฟลตดินแดงที่มีเด็กพิการทางสติปัญญา

รมว.พม. นำชมห้องตัวอย่างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง พร้อมให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวชาวชุมชนแฟลตดินแดงที่มีเด็กพิการทางสติปัญญา