หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ ๗ พร้อมทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขปัญหาขอทานอย่างยั่งยืน

พม. เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ ๗ พร้อมทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขปัญหาขอทานอย่างยั่งยืน