หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สค.พม. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกำกับ ดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มุ่งสร้างความเข้าใจและทบทวนบทบาทนายทะเบียนการฌาปนกิจฯ ประจำท้องที่

สค.พม. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกำกับ ดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มุ่งสร้างความเข้าใจและทบทวนบทบาทนายทะเบียนการฌาปนกิจฯ ประจำท้องที่