หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมยินดีกับ ๑๐ สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum) ที่ประเทศเวียดนาม

พม. ร่วมยินดีกับ ๑๐ สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum) ที่ประเทศเวียดนาม