หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เข้าร่วมการประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum พร้อมนำ ๑๐ สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ที่ประเทศเวียดนาม

พม. เข้าร่วมการประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum พร้อมนำ ๑๐ สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ที่ประเทศเวียดนาม