หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านผู้พิการขาขวาขาดเหนือระดับเข่า ที่ จ.อุทัยธานี พระภิกษุชราภาพที่พิการตาบอดและหูหนวก ที่ จ.เชียงใหม่

พม. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านผู้พิการขาขวาขาดเหนือระดับเข่า ที่ จ.อุทัยธานี พระภิกษุชราภาพที่พิการตาบอดและหูหนวก ที่ จ.เชียงใหม่