หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ห่วงใยปัญหาภัยแล้ง เร่งกำชับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

รมว.พม. ห่วงใยปัญหาภัยแล้ง เร่งกำชับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด