หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี

ปลัด พม. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี