หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม

รมว.พม. มอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม