หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสำหรับการทำหน้าที่ผู้แทนไทย ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙

พม. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสำหรับการทำหน้าที่ผู้แทนไทย ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙