หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๓ มี.ค. ๕๙

พม. เตรียมต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๓ มี.ค. ๕๙