หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเพิ่มศักยภาพในการคัดแยก เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (รุ่นที่ ๒) ที่จังหวัดขอนแก่น

พม. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเพิ่มศักยภาพในการคัดแยก เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (รุ่นที่ ๒) ที่จังหวัดขอนแก่น