หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงาน "อุทยาน Recycle และ Social Enterprise เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ" เปลี่ยนพฤติกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

พม. จัดงาน "อุทยาน Recycle และ Social Enterprise เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ" เปลี่ยนพฤติกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง