หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เผยประกาศมอบเงินรางวัลและค่าตอบแทนแก่ผู้แจ้งเบาะแส และการนำจับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๗ ก.พ. ๕๙

พม. เผยประกาศมอบเงินรางวัลและค่าตอบแทนแก่ผู้แจ้งเบาะแส และการนำจับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๗ ก.พ. ๕๙