หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เผยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเกือบ ๖๕,๐๐๐ คน เพื่อขอรับสิทธิ์จากโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท/เดือน พร้อมเริ่มส่ง SMS ให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กตามช่วงวัย แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ มี.ค. เป็นต้นไป

รมว.พม. เผยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเกือบ ๖๕,๐๐๐ คน เพื่อขอรับสิทธิ์จากโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท/เดือน พร้อมเริ่มส่ง SMS ให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กตามช่วงวัย แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ มี.ค. เป็นต้นไป