หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ