หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมวิชาการ ASEAN+3 ภายใต้หัวข้อ "สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ"

พม. จัดประชุมวิชาการ ASEAN+3 ภายใต้หัวข้อ "สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ"