หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขับเคลื่อนงานจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ พร้อมมอบโล่รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่องค์กรสวัสดิการสังคม

พม. ขับเคลื่อนงานจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ พร้อมมอบโล่รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่องค์กรสวัสดิการสังคม