หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เผยยอด ๔ วัน มีผู้มาลงทะเบียน ๓๐๙ คน เพื่อรับเงินเยียวยา จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

รมว.พม. เผยยอด ๔ วัน มีผู้มาลงทะเบียน ๓๐๙ คน เพื่อรับเงินเยียวยา จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗