หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านมั่นคงจำนวน ๑๓ ชุมชน ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รมว.พม. ผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านมั่นคงจำนวน ๑๓ ชุมชน ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น