หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ปลัด พม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙