หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การมอบนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว" พร้อมมอบเกียรติบัตร ศพค. ระดับดีเด่นและดี จำนวน ๙๒๙ แห่ง

ปลัด พม. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การมอบนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว" พร้อมมอบเกียรติบัตร ศพค. ระดับดีเด่นและดี จำนวน ๙๒๙ แห่ง