หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือ JICA จัดการประชุมระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ ๖ เรื่อง การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่ : การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พม. จับมือ JICA จัดการประชุมระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ ๖ เรื่อง การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่ : การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง