หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ปลัด พม. เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘