หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. นำทีมชุดปฏิบัติการลงพื้นที่วันแรกเพื่อสำรวจสิทธิ ทำความเข้าใจ และรับฟังข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

ปลัด พม. นำทีมชุดปฏิบัติการลงพื้นที่วันแรกเพื่อสำรวจสิทธิ ทำความเข้าใจ และรับฟังข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง