หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการ "ยุติการทิ้งเด็ก" ภายใต้แนวคิด ๓ ไม่ (ไม่เสียชีวิต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายโอกาส)

พม. จัดโครงการ "ยุติการทิ้งเด็ก" ภายใต้แนวคิด ๓ ไม่ (ไม่เสียชีวิต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายโอกาส)