หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบทุนประกอบอาชีพให้คนพิการพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้ชื่องาน "ก้าวหน้าก้าวไกลให้เงินกู้คนพิการ"

รมว.พม. มอบทุนประกอบอาชีพให้คนพิการพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้ชื่องาน "ก้าวหน้าก้าวไกลให้เงินกู้คนพิการ"