หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์ และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด

ปลัด พม. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์ และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด