หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือ ๓๐ เทศบาลนคร และเมืองพัทยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

พม. จับมือ ๓๐ เทศบาลนคร และเมืองพัทยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน