หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการมวลชนแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยของ พม."

ปลัด พม. เป็นประธานปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการมวลชนแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยของ พม."